👉വിഷൻ ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(Android Only)


18 സെപ്റ്റംബർ 2021

പി എസ് സി പത്താംതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
(VISION NEWS 18 സെപ്റ്റംബർ 2021)
പിഎസ്‍സി പത്താംതലം പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പതിനാല് ജില്ലകളിലെ എല്‍ഡിസി അര്‍ഹതാ പട്ടികയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പിഎസ്‍സി വെബ്സൈറ്റില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only