19/09/2021

കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ആയുധങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ
(VISION NEWS 19/09/2021)കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വ്യാപക പരിശോധന. ആയുധങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ജയിലിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. സിം കാർഡ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും 4 പവർ ബാങ്കുകളും മൊബൈൽ ചാർജറുകളുമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. മഴു, കത്തി തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലും കണ്ടെത്തി. ജയിൽ പരിസരം കിളച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. കാലാകാലങ്ങളായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് ഇവ എന്നാണ് നിഗമനം. ജയിൽ വകുപ്പിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only