03 സെപ്റ്റംബർ 2021

കൊടുവള്ളി മുക്കിലങ്ങാടി കൂടത്തിങ്ങൽ മുഹമ്മദ് നിര്യാതനായി.
(VISION NEWS 03 സെപ്റ്റംബർ 2021)കൊടുവള്ളി മുക്കിലങ്ങാടി കൂടത്തിങ്ങൽ മുഹമ്മദ് നിര്യാതനായി.
മയ്യത്ത് നിസ്കാരം 10:30ന് മുക്കിൽ അങ്ങാടി ജുമാമസ്ജിദ് കബർസ്ഥാനിയിൽ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only