30 സെപ്റ്റംബർ 2021

കൊടുവള്ളി പറമ്പത്ത് കാവ് സഹകരണ മുക്ക് കുയ്യോടിയിൽ താമസിക്കും R.V. കോയക്കുട്ടി (86 വയസ്സ്) നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 30 സെപ്റ്റംബർ 2021)


കൊടുവള്ളി പറമ്പത്ത് കാവ് സഹകരണ മുക്ക് കുയ്യോടിയിൽ താമസിക്കും R.V. കോയക്കുട്ടി (86 വയസ്സ്) നിര്യാതനായി

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only