22 ഒക്‌ടോബർ 2021

നിർമൽ എൻ ആർ-247 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
(VISION NEWS 22 ഒക്‌ടോബർ 2021)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ(nirmal)എൻ ആർ-247 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലംപ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ ല്‍
 ഫലം ലഭ്യമാകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NX 543296

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

NN 543296 NO 543296 NP 543296 NR 543296 NS 543296 NT 543296 NU 543296 NV 543296 NW 543296 NY 543296 NZ 543296

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

NU 104770

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh 

NN 853522 NO 693996 NP 730170 NR 584033 NS 164539 NT 145628 NU 317225 NV 762271 NW 813792 NX 162331 NY 423956 NZ 347409

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only