18 ഒക്‌ടോബർ 2021

പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റി
(VISION NEWS 18 ഒക്‌ടോബർ 2021)
അതിതീവ്ര മഴയെ തുടർന്ന് 21, 23 തീയതികളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വെച്ചു.

പി.എസ്.സി ബിരുദതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിയത്. പുതുക്കിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന്​ പി.എസ്​.സി അറിയിച്ചു. 30ന് നടക്കേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only