30 ഒക്‌ടോബർ 2021

സിൽവർ ലൈനിന് ഹരിത ഊർജ്ജം പകരാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി
(VISION NEWS 30 ഒക്‌ടോബർ 2021)
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ പശ്ചാത്തല മേഖലാ വികസന പദ്ധതിയായ കെ-റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ക്രമീകരിച്ച് നൽകും. കെ-റെയിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. വി. അജിത്ത് കുമാറും ഉന്നതതല സംഘവും ഇതു സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സി.എം.ഡി, പ്രസരണ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി.

കെ-റെയിലിന്റെ വിശദ പദ്ധതിരേഖ സമർപ്പിക്കുന്നത് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. കെ-റെയിലിന്റെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ 64000 കോടിയോളം അടങ്കൽത്തുകയ്ക്കാണ് അതിവേഗ ഇലക്ട്രിക് ചാലക ട്രെയിനുകൾ 2025 മുതൽ ഓടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 

ട്രെയിൻ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യൻ ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും LTE സംവിധാനവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ട്രെയിനുകളുടെ ട്രാക്ഷൻ 25 കിലോവോൾട്ട് എ.സി. ദ്വിമുഖ സർക്യൂട്ടുകൾ വഴി ക്രമീകരിക്കും. ട്രാക്ഷന് വൈദ്യുതി നൽകാൻ മാത്രമായി 8 പ്രത്യേക സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകും. പരമ്പരാഗത റെയിൽവേ സംവിധാനത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് സിൽവർ ലൈൻ പൂർണ്ണമായും ഹരിത വൈദ്യുതിയിൽ ആയിരിക്കും ചലിപ്പിക്കുക. കെ-റെയിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രാക്കിൽ സൌകര്യമുള്ളയിടത്തും സൌരോർജ്ജ പാനലുകളും കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും. റെയിൽ ലൈനിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ ഫീഡറുകൾ ക്രമീകരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് വൈദ്യുതി നൽകും. 220 കെ.വി. / 110 കെ.വി. കേബിൾ സർക്യൂട്ട് മുഖേനയാണ് കെ-റെയിലിന്റെ ട്രാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. യുടെ ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ മുഖേന വൈദ്യുതി നൽകുക.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only