21 നവംബർ 2021

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ( 22/11/21തിങ്കൾ) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ പ്രധാന ഡോക്ടർമാർ (ഒപി ടിക്കറ്റ് 8 മുതൽ,12 വരേ)
(VISION NEWS 21 നവംബർ 2021)🩸1.മെഡിസിൻ വിഭാഗം( ഒ.പി,65 )* ഡോ:ജയേഷ്കുമാർ,,

*🩸2.സർജറി വിഭാഗം (ഒ.പി.63)* ഡോ:ഇ.വി,ഗോപി,,

*🩸3.അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം,* ഡോ, കുമാരൻ ചെട്ട്യാർ,,,

*🩸4.ഇ എൻ ടി,( ഒ.പി.71)* ഡോ: സുനിൽകുമാർ_

*🩸5.മാനസിക രോഗം (ഒ.പി.68)* ഡോ:പ്രഭാവതി_

*🩸6.ഡർമറ്റോളജി, (ഒ.പി,70)* ഡോ, ദേവി,,,,,,,_

*🩸7.നേത്രരോഗ വിഭാഗം (ഒ.പി,80)* ഡോ, ജ്യോതിശശിധരൻ_

*🩸8.ഓങ്കോളജി വിഭാഗം, (TCC,)* ഡോ:അജയകുമാർ_

*🩸9.നെഫ്രാളജി (സൂപ്പർ,G18,)* ഡോ: ശ്രീലത,,,,,_

*🩸10.ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ*(PMR)ഡോ:സൂരജ്,,,

*🩸11.യൂറോളജി,(സൂപ്പർ G.20)* ഡോ: വേണുഗോപാൽ_

*🩸12.ഗ്യാസ്ട്രാളജി (സൂപ്പർ G,17)* ഡോ.സന്ദേഷ്,,,

*🩸13വാസ്ക്കുലാർ സർജറി, (ഒ.പി,64,* ) ഡോ ചന്ദ്രശേഖരൻ_

*🩸14.തൊറാസിക് സർജറി (സൂപ്പർG,8)* ഡോ,രാജേഷ്_

*🩸15.ശിശു വിഭാഗം (IMCH)* ഡോ: അജിത്ത് കുമാർ

*🩸16.ശിശു ശസ്ത്രക്രിയ, (IMCH)* ഡോ: അരുൺമോഹൻ_

*🩸17.ഗൈനക്ക്,, ( IMCH)* ഡോ:മിനി_

*🩸18.ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ,*(ശ്വാസകോശ സംബസം) ഡോ: കെ.പി, സൂരജ്_

*🩸19.ഇംഹാൻസ്,* ഡോ: കൃഷ്ണകുമാർ ,

*🩸20.ദന്ത വിഭാഗം *_,

*🩸21 കാർഡിയോളജി (സൂപ്പർ G.7 )* ഡോ: സജീവൻ,,,,,_

🩸22. കാർഡിയോളജി, (കുട്ടികൾIMCH )*_

*🩸23. ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി (iMCH)*_

*🩸24.ടി.ബി ക്ലിനിക്ക്,ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ*_

*🩸25.ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്ക്,(ഒ.പി,73)*_

*🩸26.ഇ എം ജി, ക്ലിനിക്ക് ( PMR )*_

*🩸27.അലർജിക്ലിനിക്ക്, ചെസ്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ*_

*🩸28.പ്രിവൻ്റിവ് ക്ലിനിക്ക് (ഒ.പി 60)* ഡോ ഷീലമാത്യു_

*🩸29.ലഹരിവിമുക്ത ക്ലിനിക്ക്, (ഒ.പി.68)*_

*🩸30മാനസികാരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് (ഗൈനക്, iMCH)*_

*🩸31.പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി,(ഒ.പി 70)*

*🩸32 ,ന്യുക്ലിയർ മെഡിസിൻ,,,,

*🩸 33, ലോക്കൽ ഒ.പി,, (59)

NB, ഒ.പി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റഫറൻസ് ലറ്റർ നിർബന്ധം,

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only