03 നവംബർ 2021

അക്ഷയ AK- 522 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
(VISION NEWS 03 നവംബർ 2021)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 522 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി(lottery) വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ
http://keralalotteries.com/ല്‍
 ഫലം ലഭ്യമാകും. 

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

AV 814879

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

AN 814879 AO 814879 AP 814879 AR 814879 AS 814879 AT 814879 AU 814879 AW 814879 AX 814879 AY 814879 AZ 814879

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

AV 185281

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

AN 148682 AO 624739 AP 508638 AR 849795 AS 577222 AT 748158 AU 271002 AV 192926 AW 764744 AX 678460 AY 279311 AZ 276595

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0002 0279 0764 0926 1183 1842 2457 4068 4241 5783 6184 7086 7116 7514 8178 9054 9353 9753

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0522 0946 0949 1857 3025 6447 7636

ആറാം സമ്മാനം(1,000/-) 

0110 0592 0848 1071 1221 1322 1423 1658 1662 2118 2215 2825 2886 3107 5398 5631 5958 6470 7199 8055 8625 9065 9202 9233 9528 9756

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only