16 നവംബർ 2021

ഓമശ്ശേരി അമ്പലത്തിങ്ങൽ കിഴക്കേക്കോളാഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ( രവിയേട്ടൻ ) നിര്യാതനായി.
(VISION NEWS 16 നവംബർ 2021)


ഓമശ്ശേരി :അമ്പലത്തിങ്ങൽ കിഴക്കേക്കോളാഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ( രവിയേട്ടൻ ) നിര്യാതനായി.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only