27/11/2021

ഓമശ്ശേരി അമ്പലത്തി ങ്ങൽ താമസിക്കും പൂതൊടുക ആലിഹാജി നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 27/11/2021)


ഓമശ്ശേരി :അമ്പലത്തി ങ്ങൽ താമസിക്കും പൂതൊടുക ആലിഹാജി നിര്യാതനായി. മയ്യത്ത്ന മസ്കാരം രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഗസ്സാലി ജുമാ മസ്ജിദ്അമ്പലത്തിങ്ങൽ വെച്ചും 09: 30 ന്  റഹ്മാനിയാ ജുമാമസ്ജിദ്ഓമശ്ശേരി യിലും നടക്കുന്നതാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only