26/11/2021

കോ വാക്സിൻ വാക്സിനേഷൻ
(VISION NEWS 26/11/2021)


 ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് 27/11/2021 ശനി രാവിലെ 9.30  മുതൽ 10 മണി വരെ കോ വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകുന്നു,


NB :വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന പരമാവധി ആളുകളും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സ്പോട്ട് വാക്സിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. ആകെ 50 പേർക്ക് ഉള്ള വാക്സിൻ മാത്രമെ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളു.

      മെഡിക്കൽ  ഓഫീസർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം
            ഓമശ്ശേരി

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only