10/12/2021

കേരള പിഎസ്‍സി 44 തസ്തികകളിൽ വിജ്ഞാപനം
(VISION NEWS 10/12/2021)
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ 44 തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ‌ക്ക് www.keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജനുവരി അഞ്ച് ആണ്. വ്യക്തി​ഗത പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (ജില്ലാതലം)

ഹൈസ്‌കൂൾ ടീച്ചർ (ഹിന്ദി)-വിദ്യാഭ്യാസം, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്/ബിൽ കളക്ടർ (കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസിലെ ജിവനക്കാർക്കുമാത്രം). ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ബിവറേജസ് (മാനുഫാക്ചറിങ് & മാർക്കറ്റിങ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്.
പ്രായപരിധി 18-36. ഉദ്യോഗാർഥികൾ 02.01.1985-നും 01.01.2003-നുമിടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ). മറ്റ് പിന്നാക്കവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും വിധവകൾക്കും നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ടാകും. എസ്എസ്എൽസി അഥവാ തത്തുല്യമാണ് യോ​ഗ്യത. 

ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (സംസ്ഥാനതലം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് എജ്യുക്കേഷൻ മീഡിയ ഓഫീസർ-ആരോഗ്യവകുപ്പ്, അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർ-ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ (മെക്കാനിക്കൽ)-ജലസേചനം, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)-ഹോമിയോപ്പതി, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് I/ടൗൺ പ്ലാനിങ് സർവേയർ ഗ്രേഡ് I-ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ് വകുപ്പ്, ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ടെക്നീഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സിസ്റ്റം)-വ്യാവസായിക പരിശീലനം, സബ് എൻജിനിയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)-കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ -കേരളത്തിൽ സർവകലാശാലകൾ, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് (തസ്തികമാറ്റം വഴി)-കേരള സംസ്ഥാന ബിവറേജസ്, ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് II-കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം വീവേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only