27/12/2021

ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് കേരളം കുടിച്ചത് 65 കോടിയുടെ മദ്യം
(VISION NEWS 27/12/2021)
ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് മദ്യ വിൽപ്പന. ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് കേരളം കുടിച്ചത് 65 കോടിയുടെ മദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 55 കോടിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും അധികം മദ്യം വിറ്റത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. പവർ ഹൗസിലെ വിൽപ്പനശാലയിൽ വിറ്റത് 73 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യമാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only