05/12/2021

മെട്രോയിൽ ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ സൗജന്യ യാത്ര
(VISION NEWS 05/12/2021)കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഇന്ന് പകൽ മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയ്‌ക്ക്‌ ഒരുമണിക്കൂർ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം. വൈറ്റിലയിൽനിന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലേക്കും തിരിച്ചും ആലുവയിൽനിന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലേക്കും തിരിച്ചും സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം. ഇതിനായി വൈറ്റില, ഇടപ്പള്ളി, ആലുവ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൗകര്യമുണ്ട്‌.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only