14/12/2021

ഓമശ്ശേരി മേപള്ളി,മുടൂർ കൈതക്കൽ അബു നിര്യാതനായി.
(VISION NEWS 14/12/2021)


ഓമശ്ശേരി :മേപള്ളി മുടൂർ കൈതക്കൽ
അബു
നിര്യാതനായി.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only