23/12/2021

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നു മുതൽ
(VISION NEWS 23/12/2021)
ഈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം സർക്കാർ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ചാണ് പെൻഷൻ വിതരണം നേരത്തെയാക്കുന്നത്. സാധാരണ ഓരോ മാസവും 25നാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കാറുള്ളത്. ജനുവരി 10ന് മുൻപ് പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ധനവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only