28/12/2021

കൊടുവള്ളി കരീറ്റിപറമ്പ് കൈതക്കര NV കുഞ്ഞിരായിൻ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു.
(VISION NEWS 28/12/2021)


കൊടുവള്ളി
കരീറ്റിപറമ്പ് കൈതക്കര
NV കുഞ്ഞിരായിൻ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു.
മയ്യത്ത് നിസ്കാരം
11AM കരീറ്റിപറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only