08/01/2022

നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 08/01/2022)

കിഴക്കോത്ത് മണ്ണിൽകടവ്
പറമ്പിൽ തൊടുക
അബു നിര്യാതനായി.
മയ്യത്ത് നിസ്ക്കാരം
4.30 ന് മണ്ണിൽ കടവ് മസ്ജിദിലും 5 മണിക്ക് ഉരുളികുന്ന് മസ്ജിദിലും നടക്കുന്നതാണ്

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only