15/01/2022

പാൻ കാർഡിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മാറ്റണോ..? വഴിയുണ്ട്
(VISION NEWS 15/01/2022)
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ പാൻ കാർഡ് അത്യാവശ്യമാണ്, ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്ന നിലയിലും വ്യക്തികൾ പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പാൻകാർഡിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പഴയതാവുകയോ ഒപ്പിന് മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ചെയ്യാം. പാൻ കാർഡിലെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും മാറ്റാനോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടിക്രമം പിന്തുടരാം.

നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കുക
ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള പാൻ ഡാറ്റ ഓപ്ഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ (ചങ്‌സ്) അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തൽ (correction) തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കാറ്റഗറി മെനുവിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത (Indivitual) ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
തുടർന്ന് പാൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോയി KYC എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
അവിടെ 'ഫോട്ടോ മിസ്മാച്', 'സിഗ്നേച്ചർ മിസ്മാച്' എന്നിവയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ദൃശ്യമാകും.
ഇവിടെ, ഫോട്ടോ പുതുക്കാൻ ഫോട്ടോ മിസ്മാച് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച്, നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച്, അപേക്ഷകൻ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം.
ശേഷം ഡിക്ലറേഷൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഫോട്ടോയും ഒപ്പും മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 101 രൂപയും (ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ) ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വിലാസത്തിന് 1011 രൂപയുമാണ് (ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ).മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ 15 അക്ക അക്‌നോളജ്‌മെന്റ് നമ്പർ ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ആദായ നികുതി പാൻ സേവന യൂണിറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് അയയ്ക്കുക. അക്‌നോളജ്‌മെന്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only