03/01/2022

ഓമശ്ശേരി വെളിമണ്ണ പി.സി.അബ്ദുറഹിമാൻ (മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം) നിര്യാതനായി
(VISION NEWS 03/01/2022)


ഓമശ്ശേരി :ഓമശ്ശേരി വെളിമണ്ണ പി.സി.അബ്ദുറഹിമാൻ (മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം)  നിര്യാതനായി

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Whatsapp Button works on Mobile Device only